ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ

Αγώνας δρόμου 5Km

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:19, Καθαρός/net: 0:38:15

Γενική Κατάταξη/General Rank: 395

Κατάταξη Φύλου/Rank Gender: 160

Κατάταξη Κατηγορίας/Category Rank (W,40-44): 38